Renovatie - monumentale stadswoning

Grondige verbouwing van een 18e eeuws monumentaal pand in de binnenstad van Amsterdam. Dit karakteristieke, 18e eeuwse pand met ingezwenkte halsgevel kampte met scheve vloeren na fundering herstel en achterstallig onderhoud van de binnenkant. We verbouwden en herstelden het pand volledig met oog op behoud van het historische karakter. De schuine vloeren werden hersteld en uitgevlakt met een goed isolerende magnesietvloer. We vervingen de E/W installaties volledig en bouwden een extra badkamer in de nok, waar de originele sporen van de kap behouden bleven en onderdeel van de badkamer zijn geworden.

Type

appartement

Afmeting

130 m2

Duurzaam

+++++